Polityka Prywatności

Szkoła Podstawowa w Starej Wsi przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę internetową www.spstarawies.net.pl administrowaną przez Szkołę Podstawową w Starej Wsi. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania stroną. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem strony przeznaczone są wyłącznie na użytek Szkoły Podstawowej w Starej Wsi.

Administrowanie serwisem

 

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem strony www.spstarawies.net.pl, Szkoły Podstawowej w Starej Wsi podejmuje administrator strony.

 

Gromadzenie danych

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników strony www.spstarawies.net.pl gromadzone są na dwa sposoby:

 1. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika:
  Otrzymywanie Subskrybcji wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług związanych z przekazywaniem Subskrypcji. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej Subskrybcji. Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Każdy z zarejestrowanych użytkowników Subskrypcji ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swoje dane z naszej bazy - w tym celu należy kliknąć odpowiedni link na dole strony w otrzymanej wiadomości.

 2. Informacje uzyskiwane podczas korzystania ze strony – wśród nich mogą być:
  a. informacje w dziennikach strony – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
  b. adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,
  c. pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej

   

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, Stara Wieś 790, 36-200 Brzozów.

 

Mechanizm cookies

 1. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony www.spstarawies.net.pl.

 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

 3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników strony www.spstarawies.net.pl.

 4. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.

 5. Szkoła Podstawowa w Starej Wsi przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

   

  6. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności strony www.spstarawies.net.pl,

Wykorzystywanie danych

 

 1. Dane zbierane w ramach serwisu www.spstarawies.net.pl służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony strony www.spstarawies.net.pl,

 2. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami Szkoły Podstawowej w Starej Wsi. Jednakże dostęp do danych posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics (polityka prywatności Google Analytics.

 3. Na podstawie informacji uzyskanych w ramach strony www.spstarawies.net.pl, Szkoła Podstawowa w Starej Wsi może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

 4. W zakresie danych zbieranych w celu przekazywania i udostępniania Newsletter'a w ramach Subskrybcji.

 5. Żadne dane identyfikacyjne użytkowników nie są przekazywane jakiejkolwiek osobie trzeciej.

 6. Dane użytkowników są wykorzystywane w celu wysłania danemu użytkownikowi cyklicznego Newsletter'a.

 7. Szkoła Podstawowa w Starej Wsi zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji użytkownikom zarejestrowanym w bazie Newsletter'a, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody użytkownika w tym zakresie.

 8. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom GIODO zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 9. W przypadku naruszenia naruszenia prawa lub gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane użytkownika mogą być udostępnione innym organom państwowym lub samorządowym, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Bezpieczeństwo 
 

 1. Szkoła Podstawowa w Starej Wsi dokłada wszelkich starań, aby chronić stronę www.spstarawies.net.pl, przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu strona opłacona jest na serwerach firmy Wix która specjalizuje się utrzymywaniem stron w bezpieczeństwie.

 2. Serwisy i odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Zmiany

 

W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej na stronie www.spstarawies.net.pl,, Szkoła Podstawowa w Starej Wsi zamieści odpowiednią modyfikację na niniejszej podstronie.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.