top of page

Zdrowie psychiczne w czasach szkoły online

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BRZOZOWIE

 

Program Stypendialne „Horyzonty” – rekrutacja do 31 marca!

Szanowni Rodzice!
 

W dniu 11 marca 2020r. będzie możliwość wykonania zdjęć pamiątkowych, do dokumentów szkolnych, i innych według załączonej oferty.

oferta zdjęć

Szanowni Rodzice!
 

Nie posyłajcie przeziębionych i chorych dzieci do szkoły;

-  Zachowujcie wzmożoną higienę osobistą (częste mycie i dezynfekcja rąk);

-  Nie organizujcie wycieczek i wyjazdów do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;

-  Jeżeli wróciliście z terenów występowania koronawirusa i macie objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadomcie najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną i zgłoście się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

-  Jeżeli znaleźliście się w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, na dziecko do 8-go roku życia należy się Państwu zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

-  Sprawdzajcie na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

-  Jeśli nie mieliście kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;

 

 

 

 

 

Informacja MEN w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa.

 

ZALECENIA

Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Jak skutecznie myć ręce? (instrukcja poniżej)

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj.
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in.
z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”. 

Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany
i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

 

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

 

 

Szanowni Państwo

 

Podtrzymując tradycję szkoły w Środę Popielcową cała społeczność szkolna uczestniczy we Mszy Św. w Bazylice o. Jezuitów o godz. 9.00.

 

Uwaga!

Uczniowie przychodzą do szkoły według planu lekcji, uczestniczą w nabożeństwie pod opieką nauczycieli i wychowawców, następnie wracają do szkoły i kontynuują naukę, klasa 5b przychodzi do szkoły na 8.45.

 

Dyrektor szkoły Podstawowej w Starej Wsi informuje, że od 10 do 28 lutego 2020r. trwają zapisy do klasy pierwszej dzieci z rocznika 2013. Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu: 134342525 w godzinach pracy sekretariatu.

 

 

 

Wywiadówka 29 stycznia 2020 godz. 16.15

 Plan spotkania:
- Spotkanie dla rodziców uczniów klas 8 z nauczycielami ZSB w Brzozowie, ok 20 min.
- Prelekcja pracownika PP-P w Brzozowie, ok 20 min.
- Spotkanie z wychowawcami w klasach.

 

                                                                                                              Zapraszamy

W dniu 30 stycznia 2020 planowana jest zabawa choinkowa (karnawałowa) dla dzieci.

Szczegóły zostaną podane w poniedziałek 27 stycznia 2020r.

 

                                                                                                               Zapraszamy

program stypendialny
bottom of page